Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss


  • Bildeslider 1
  • Bildeslider 2
  • Bildeslider 3
  • Bildeslider 4
  • Bildeslider 5
  • Bildeslider 5

Å gjennomføre en internasjonal militær tjeneste påvirker ikke bare den som reiser ut, men også de nærmeste omgivelser som ektefelle, samboer, partner, barn, søsken,slektninger, venner og kollegaer.

Det kan dukke opp mange spørsmål når en i familien skal tjenestegjøre utenlands:

  • Hvordan takle hverdagen her hjemme med den ekstra belastningen det medfører?
  • Hvordan holde liv i forholdet?
  • Hvordan forholde seg til barns reaksjoner?
  • Hvordan blir det når soldaten kommer hjem på permisjon og etter endt tjeneste?

De som er hjemme kan føle behov for å ha noen som lytter, forstår, støtter og gir styrke.

Hos oss kan du lufte dine tanker, stille de spørsmålene som opptar deg, dele dine erfaringer og komme i kontakt med andre i samme situasjon.