Hva kan Forsvaret bistå med?

 For å kunne yte bedre støtte til forsvarsfamiliene har Forsvaret opprettet familiekoordinatorar på sine tenestesteder.

 

Forsvaret har fast ansatte som er gitt oppgaven å ivareta familiens interesse når en i familien er ute i intops. Oppgavene består i alt fra å formidle beskjeder ut til å være den nærmeste i forsvaret når alvorlige hendelser inntreffer. 

Andre oppgaver er å tilrettelegge for et godt familieliv, hjelpe til med bygging av nettverk, drive informasjonsarbeid, og samarbeide med sivile lokale institusjoner for å synliggjøre utfordringer familiene kan møte på i samfunnet

Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier