Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

etter tjenesten

femtifem

etter tjenesten

24. september 2014 17:08:46

Jeg deltok i STANAVFORLANT operasjoner under den Kalde Krigen. Jeg deltok og i større marineøvelser i Nordområdet. Etter tjenesten ombord i en fregatt dimmiterte jeg. Vi ble ikke debriefet, men jeg ønsket å følge undervisning til Examen Philosophicum på Universitetet i Bergen. Som planlagt, så gjort. Jeg vet med megselv at jeg får til det jeg selv er motivert for. Studiene til Forberedende gikk bra, og jeg ble rehabilitert og reintegrert i det sivile samfunnet.Kontrastene fra Marinetilværelsen på havet til Universitetsstudier i Byjungelen på land var ubegripelig stor. Det ble en ny tilværelse.

Studiene gikk bra, og jeg begynte å jobbe. Jeg slet ikke med lojalitetsproblemer, og utførte jobben godt. Jobben handlet om å bosette og integrere medmennesker som hadde måttet flykte fra egne land. Jeg hadde og et liv å leve, og jeg klarte meg bra.

Plutselig en dag midt på 1980-tallet fikk jeg eksistensielle livsproblemer. Situasjonen i livet mitt, pluss nyhetene i mediene om samfunnssituasjonen gjorde at jeg måtte hjelpes innen psykiatrien. Jeg fikk eksistensielle problemer om samfunnet som jeg er og var en del av. Og jeg husker godt at president Reagen og president Gorbatsjov møtte hverandre face to face i Reykjavik for å ikke gå til krig.

Jeg opplevde megselv som "veteran" som hadde gode kunnskaper, men ingen etterspurte mine ferdigheter. I etterkant tenker jeg at jeg kunne trødd feil da, men jeg ble altså tatt hånd om av norsk psykiatri. Innen det psyksiske helsevern møtte jeg nye problemer og utfordringer på samfunnsnivå. Og det er i dette jeg nå lever i som veteran...