Kunnskap og erfaring eller kun problemer

Forfatter Melding
 

femtifem

Kunnskap og erfaring eller kun problemer

15. juli 2016 21:38:45

Jeg er NVIO veteran fra NATO marinestyrker i "den kalde krigen" 1978. Flere av NATO-styrkens mannskaper reiste senere til FN-tjeneste i Libanon. Nå i dag er alle disse erfaringer og kunnskaper like aktuelle. Jeg arbeidet senere med flyktningehjelp innenlands.

Nå har jeg psykiske problemer, og er blitt senior. Jeg har slitt med psykiske problemer siden 1988 til dags dato. Det er ikke den medisinske hjelp som er problematisk, men det at hele min forståelse basert på kunnskap og erfaring, er sykeliggjort.

Når jeg ser nyheter i dag opplever jeg avmaktsfølelse og handlingslammelse. Som veteran føler jeg lite forståelse for at jeg muligens kan gjøre noe i kampen mot terror.

Derfor er jeg med i NVIO, men jeg føler meg likevel som et offer for psykiatri.

Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier