Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Psykisk helse

Folkehelseinstituttet.no

Folkehelseinstituttet er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum - "For et friskere folk"

Interesseorganisasjonen for PTSD-rammede

Etter selv å ha slitt med lidelsen i åtte år, håper jeg at denne nettsiden kan være med på å gi nyttig informasjon til andre i samme situasjon. Selv fikk jeg lidelsen etter et arbeidsforhold i utenrikstjeneste

Mental Helse

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Vi har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i mer enn 250 kommuner over hele landet.

Senter for Krisepsykologi

Velkommen til Senter for Krisepsykologi AS i Bergen. På dette nettstedet vil du finne informasjon om senteret, tjenester senteret kan tilby og informasjon om prosjekter og kurs.

Modum Bad

Modum Bad består av to stiftelser: Modum Bad - Gordon Johnsens stiftelse og institutt for sjelesorg. Modum Bad - Einar Lundbys stiftelse

Selvhjelp Norge

Målet er å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere.

TIPS

TIPS er et prosjekt som arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig. Hovedmålet er å forkorte den tiden det tar fra pasienter med psykoser utvikler symptomer til behandlingen starter. Tilbudet retter seg særlig mot unge mennesker.

Helsebiblioteket

Her finner du gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell. Den primære målgruppen for Helsebiblioteket er ansatte og studenter i helsetjenesten, men så langt som mulig skal innholdstjenestene være åpne og tilgjengelige for alle.

LEVE Norge

Bakgrunnen for etableringen av LEVE var et dokumentert behov for å bedre situasjonen for etterlatte ved selvmord, fremkommet gjennom et forskningsprosjekt ved Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Angstringen

Angstringen har et nettverk av selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer. De har en rekke lokallag og grupper rundt i landet. Stiftelsen Angstringen Norge har som formål å produsere, videreutvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp ut fra et holistisk menneskesyn og i tråd med stiftelsens angst og selvhjelpsforståelse.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en frittstående uavhengig stiftelse hvis formål er å fremme psykiatrisk opplysning.

Rådet for Psykisk Helse

Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser. Rådet for psykisk helse arbeider for at fagutvikling, opplysning og politisk påvirkning skal skape en bedre hverdag for mennesker med psykiske lidelser, og for deres pårørende.