Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Rustiltak

Borgestadklinikken

Borgestadklinikken er landets største behandlingsinstitusjon for mennesker med rus-og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier.

Regjeringens side om rus

Hovedansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken (rusmiddelpolitikken) er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet.

Forebygging.no

Visjonen for Forebygging.no er å være det sentrale møtestedet på Internett for forebyggende og helsefremmende arbeid i Norge. Tjenesten drives av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), mens Nordnorsk kompetansesenter - Rus har det redaksjonelle ansvaret.

Familieklubbene i Norge

En familieklubb er en gruppe mennesker som samles for å lindre de problemene de har med alkohol eller andre rusmidler. Noen har selv hatt misbruksproblemer, andre har hatt problemer med misbruk blant sine nærmeste. Navnet familieklubb viser til at medlemmene kommer i små ”familie”-grupper. I de fleste tilfeller er det virkelige familier med samboere, eventuelt med barn.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS), er en medlemsorganisasjon med cirka 3000 medlemmer og bortimot 30 lokalforeninger over hele landet, og engasjerer oss for å organisere pårørende til rusavhengige. LMS holder blant annet kurs, har et pårørendesenter, og en støttetelefon som er åpen alle dager mellom 09.00-21.00 (800 40 567).
Les mer på LMS nettsider: motstoff.no

RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

RIO ble stiftet i 1996. Initiativtakere; tidligere rusmisbrukere. Drevet av tidligere rusmisbrukere. RIO er en partipolitisk nøytral organisasjon, og så langt det er mulig en verdinøytral organisasjon.

RUStelefonen

RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjons- tjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.

BlåKors

Blå Kors' behandlingsvirksomheter er tilbud innen den offentlige spesialisthelsetjenesten for personer med rus- og rusrelaterte problemer. Den som ønsker å få behandling for sitt rusproblem ved en av Blå Kors' virksomheter må ta kontakt med sin fastlege, primærhelsetjenesten eller sosialkontoret i kommunen der du bor. Se nettsiden for mer info.

NaNorge

Har du et rusproblem? Har du et ønske om å bli rusfri? NA er et fellesskap av kvinner og menn som rusmidler hadde blitt et hovedproblem for. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.
Hvis du tror du kan ha et rusproblem, hvis du har en profesjonell interesse, eller hvis du bare er nysgjerrig så vil disse sidene fortelle om Anonyme Narkomanes program.

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Regionalt kompetansesenter for rus og psykiatri

Kompetansesenteret skal samle og utvikle kompetanse innen fagfeltet rus og psykiatri innenfor helseregion Sør-Øst.