Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Ulike tilbud fra Forsvaret

Forsvarets Veteranavdeling

Om Veteranavdelingen

Skade og erstatning

Staten har et lovfestet erstatningsansvar for alt sivilt og militært personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

Kontor for psykiatri og stressmestring

Kontoret driver førebygging av stress og stressrelaterte skader, og tilbyr hjelp til å mestre stress, og dessuten utreding og kortvarig behandling av psykiske lidelser.

Nasjonalt Militærmedisinsk Poliklinikk

Her kan veteraner før, under og etter tjeneste henvende seg med spørsmål om helseplager relatert til utenlandstjeneste.

Forsvarets Veteransenter

Senteret ligger på Bæreia utenfor Kongsvinger, og har aktiviteter og tilbud til Forsvarets veteraner og deres familier