Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Om tjenesten

Kameratstøtte.no er en tjeneste fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Tjenesten har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.

Kort om oss

 • Kameratstøtte.no er til for soldater, veteraner og deres familie, og tilbyr følgende tjenester; En nettbasert veiledningstjeneste, et forum med vennefunksjon, brukernes egne historier og relevant informasjon.
 • Vi har god oversikt over ulike hjelpetilbud, og kan informere og veilede i forhold til dette.
 • Du kan velge å være anonym når du skriver til oss.
 • Vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.
 • Du får svar tilbake fra en fast ansatt veileder med utenlandserfaring innen 24 timer.
 • Tjenesten er et supplement til eksisterende helsetilbud. Vi stiller ingen diagnoser, eller driver noen form for behandling.

Hvorfor skrive?

 • Forskning viser at det å skrive om vanskelige livshendelser og ulike reaksjoner på dette, kan gi en god helseeffekt.
 • Det å skrive endrer måten hendelser er representert i hukommelsen vår på
 • Stressende minner er dårlig organisert, og legger derfor beslag på arbeidshukommelsen vår.
 • Skriving gir en struktur som avlaster arbeidshukommelsen og øker muligheten for problemløsning og bedre helse

Hva kan jeg skrive om?

 • Kameratstøtte.no er et lavterskeltilbud. Det betyr at du kan skrive om det som er viktig for deg, og du bestemmer selv form og innhold.
 • Du kan for eksempel skrive om inntrykk og opplevelser fra utenlandsoperasjoner, eller om hverdagen din her hjemme.

Bruk og sikkerhet

 • Som ny bruker av Kameratstøtte.no , må du registrere deg med et selvvalgt brukernavn og passord.
 • For å få tilsendt svarbekreftelse, må du registrere din e-postadresse, men det er ikke påkrevd for å lese svar. I motsatt fall må du logge deg inn for se det.
 • Du kan slette dine egne meldinger i innboksen.
 • Etter 15 minutters inaktivitet, blir du automatisk logget ut.