Om tjenesten

Kameratstøtte.no er en tjeneste fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Tjenesten har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.

Kort om oss

 • Kameratstøtte.no er til for soldater, veteraner og deres familie, og tilbyr følgende tjenester; En nettbasert veiledningstjeneste, et forum med vennefunksjon, brukernes egne historier og relevant informasjon.
 • Vi har god oversikt over ulike hjelpetilbud, og kan informere og veilede i forhold til dette.
 • Du kan velge å være anonym når du skriver til oss.
 • Vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.
 • Du får svar tilbake fra en fast ansatt veileder med utenlandserfaring innen 24 timer.
 • Tjenesten er et supplement til eksisterende helsetilbud. Vi stiller ingen diagnoser, eller driver noen form for behandling.

Hvorfor skrive?

 • Forskning viser at det å skrive om vanskelige livshendelser og ulike reaksjoner på dette, kan gi en god helseeffekt.
 • Det å skrive endrer måten hendelser er representert i hukommelsen vår på
 • Stressende minner er dårlig organisert, og legger derfor beslag på arbeidshukommelsen vår.
 • Skriving gir en struktur som avlaster arbeidshukommelsen og øker muligheten for problemløsning og bedre helse

Hva kan jeg skrive om?

 • Kameratstøtte.no er et lavterskeltilbud. Det betyr at du kan skrive om det som er viktig for deg, og du bestemmer selv form og innhold.
 • Du kan for eksempel skrive om inntrykk og opplevelser fra utenlandsoperasjoner, eller om hverdagen din her hjemme.

Bruk og sikkerhet

 • Som ny bruker av Kameratstøtte.no , må du registrere deg med et selvvalgt brukernavn og passord.
 • For å få tilsendt svarbekreftelse, må du registrere din e-postadresse, men det er ikke påkrevd for å lese svar. I motsatt fall må du logge deg inn for se det.
 • Du kan slette dine egne meldinger i innboksen.
 • Etter 15 minutters inaktivitet, blir du automatisk logget ut.

Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier