Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Hva er din historie?

Her vil vi legge inn ulike historier skrevet av og for soldater, veteraner og familier med tilknytning til internasjonale operasjoner.

Mange soldater, veteraner og deres familiemedlemmer sitter inne med svært ulike erfaringer etter endt oppdrag i internasjonale operasjoner. Hver og en har sin egen historie, som andre kan ha nytte og interesse av å lese om. Det å lese andres personlige beretning kan være med på å belyse og bekrefte at det finnes flere med lignende erfaringer, og gi en opplevelse av at ”det er ikke bare jeg som sliter med dette”.

For mange, kan det også være til stor nytte å lese om hvordan andre har løst utfordringer, og om hvordan de kom seg videre. Under  ”Min historie”, ønsker vi å samle inn erfaringsbaserte historier om soldater, veteraner og deres nærmeste. Har DU en eller annen tilknytning til utenlandstjeneste, kan du anonymt skrive inn om dine opplevelser på godt og vondt. Det være seg alt fra erfaringer fra tiden i tjeneste, til hvordan livet fortonet seg i tiden etter hjemkomst.

Hvilken nytteeffekt kan historiene ha utover dette?

 • Vi kan bruke erfaringene eller deler av den i en aktuell nyhetssak for å belyse/”løfte opp” en sak
 • De innsamlede historiene kan vise oss tendenser. Tendensene kan vi ”løfte opp” via våre kanaler, og vi kan være med på å sette i gang undersøkelser, forskning etc.

Viktig å huske på!

 • Erfaringene må være fra/ha et bruker- og/eller pårørendeperspektiv, og ha en tilknytning til tjeneste i internasjonale operasjoner. Det må være din historie/erfaring/refleksjon.
 • Du eier selv rettighetene til din historie. Det vil si at du når som helst kan inngå en avtale med et forlag/utgiver om å gi den ut i bokform, artikkel i en antologi eller tidsskrift etc.
 • Ettersom historiene kommer inn, vil vi legge dem ut på siden vår. Du kan når som helst trekke din historie tilbake. Vi vil da fjerne den fra våre nettsider, men vi kan ikke garantere kopier i omløp.
 • Før du begynner, ber vi deg krysse av for hvilken målgruppe som passer med deg.
 • Du står fritt med hensyn til innhold på teksten. Max tegn er 4000.

Noen skrivetips

 • Om dine erfaringer omhandler andre mennesker, skal disse anonymiseres:  Du skal ikke utlevere andre ved navn, alder, eller bosted, heller ikke navn på behandlingsinstitusjoner!
 • Husk at injurielovgivningen også gjelder her!
 • Vær også kritisk til språk- og begrepsbruk. Vi vil ha historier som utøver alminnelig og god folkeskikk i språkbruk. Det er lett å såre andre, så vær bevisst og aktsom i måten du ordlegger deg på.
 • Be gjerne noen å lese historien din, for å kvalitetssikre innholdet.
 • For BLOGGEN gjelder egne retningslinjer.

STANAVFORLANT (Standing Naval Forces in the North-Atlantic)

Tjeneste ombord på norsk fregatt under "den kalde krigen".

UNIFIL 1992

Kontingent 29

:- (

Jeg har slitt siden 1991 da jeg sist kom hjem fra Libanon.

En vanskelig tid etterpå

Jeg kom hjem i oktober -66, etter 6 måneders tjeneste i Gaza.

Gode minner, men tøft å komme hjem.

Jeg opplevde tiden i Libanon som svært lærerik og interessant.

Tiden rett etter tjenesten var fremmed

Rutiner som tidligere var en del av hverdagen forsvant eller ble endret. Dette tok det tid å vende seg til, og gjorde avstanden til familie større og større.

For oss som skal leve i et forhold med en som har tjenestegjort i utlandet.

Jeg traff min mann for 9 år siden. Da var det ca 18 år siden han tjenestegjorde i Libanon. Og da slet han tungt!