En vanskelig tid etterpå

Jeg kom hjem i oktober -66, etter 6 måneders tjeneste i Gaza.

/

Det var vanskelige brakkeforhold som lus og annet, og jeg fikk et svært dårlig søvnmønster som jeg sliter med den dag i dag. Ingen fastlege ser ut til å ville ta tak i dette, så jeg kommer vel til å måtte slite med problemet til jeg rusler.  På grunn av dette har jeg nå veldig dårlig livskvalitet, men dessverre ingen hjelp å få.

Veteran 50 +
 
 Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier