:- (

Jeg har slitt siden 1991 da jeg sist kom hjem fra Libanon.

/

Jeg ble sykemeldt mai 2007, og er nå uføretrygdet 100 % på grunn av senskader.

Skaden min har blitt godkjent som yrkedskade. Ellers så har livet etter endt tjeneste vært et mareritt........Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier