Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

:- (

Jeg har slitt siden 1991 da jeg sist kom hjem fra Libanon.

/

Jeg ble sykemeldt mai 2007, og er nå uføretrygdet 100 % på grunn av senskader.

Skaden min har blitt godkjent som yrkedskade. Ellers så har livet etter endt tjeneste vært et mareritt........