Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss


  • Bilde 1
  • Bilde 2
  • Bilde 3
  • Bilde 4
  • Bilde 6
  • Bilde 5

Når du sendes ut til tjeneste i internasjonale operasjoner, er det både en utfordring og en opplevelse. Du skal forholde deg til en rekke nye og ukjente ting. Samtidig kommer du ut til å oppleve situasjoner som er spennende, men som også kan være belastende.

Det er normalt med reaksjoner en tid etter tjeneste. Erfaringer har vist at selv om man er en dyktig og veltrent soldat, kan det oppstå psykiske reaksjoner når man utsettes for belastende situasjoner og arbeid under press. Det kan kanskje påvirke deg på måter du ikke er vandt til. Også familien er utsatt for press og det kan være vanskelig at få alt til å fungere.