Hjelpetilbud

Veileder for ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Etter selvmordet - veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Utgiver: Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitut

Ansvarlig avdeling: psykisk helse og rus

År: 2011

Her får du hjelp

Over halvparten av Norges befolkning berøres en eller flere ganger i løpet av livet av psykiske vansker. Gjelder dette deg eller noen av dine nærmeste, er det flere steder du kan henvende deg for å få hjelp.

Medisinsk tilbud til forsvarets veteraner

Forsvarets sanitet (FSAN)
Forsvarets Sanitet (FSAN) har i sin portefølje et visst medisinsk tilbud til Forsvarets veteraner. Denne virksomheten har fire sentrale leveranseområder:


Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier