Rettigheter

Krigsveteraner har fått 200 mill siden 2010

106 norske krigsveteraner har fått utbetalt 202 millioner kroner i erstatning for psykiske senskader de to siste årene, viser ferske tall fra Statens pensjonskasse.

Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade

Nemda skal behandle klager på vedtak om kompensasjon for psyiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner


Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier