Å komme hjem

Soldatens hjemkomst fra misjonen er for de aller fleste en begivenhet som både soldaten og de pårørende har ventet på med lengsel og spenning. Det er en gledens dag som for mange blir uforglemmelig.

Å komme hjem

Hjemkomsten og tiden deretter er en spennende tid, hvor savn og lengsel blir forløst og planer og drømmer - store som små - skal realiseres. En tid med mange forventninger og håp - håp om en god tid sammen igjen. Forventningene vil selvfølgelig variere alt etter hvem man er som menneske og hva en kommer hjem til.

Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier