Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Gjenforening med familien

Det er normalt å føle seg spent og litt nervøs ved hjemkomst. Familie og venner har det sansynligvis på samme måte. Ta hensyn til dette når dere snakker sammen om hva som skal skje den første tiden, og avklar forventninger.

/

En veteran uttalte : "Da jeg kom hjem, var det arrangert fester og sammenkomster. Det ble for mye. Jeg hadde mest lyst til å gjemme meg og bare være for meg selv. Og bare være sammen med de nærmeste som kjenner meg best".

I starten får du nok mye oppmerksomhet. Familie og venner vil gjerne være sammen med deg og høre om oppholdet. Viktig da å være lydhør overfor de som har vært hjemme. De har også et behov for å fortelle, om hvordan de har hatt det og hvordan de klart seg i den tiden du har vært borte. Og samtidig med at man gjerne vil se og gjenoppta kontakten med familie og venner, er det de færreste som vil kunne holde ut med mange arrangementer og sammenkomster.

Under selve oppholdet har hverdagen for både soldat og de hjemme kanskje vært preget av et stort arbeidspress. Alle parter kan derfor i den nærmeste tiden ha et behov for og tid til å pleie sine egne behov og interesser. Viktitg da å gi hverandre pauser i hverdagen.

For mange vil det være riktig relativt hurtig å komme tilbake til arbeid slik at friperioden ikke blir for lang. Tjenesten i operasjonsområdet bærer preg av struktur og tydelige rammer. Sørg da for at du kommer inn i en ramme og rutine som gir trygghet og ro etter at du har kommet hjem.