Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Hjemkomsten

Det å gjøre tjeneste i en internasjonal operasjon innebærer også et lengre fravær fra familie og venner. Fraværet er forbundet med en del utfordringer, både for den som har vært ute og den eller de som har vært hjemme. Mange unge soldater opplever en større modenhet etter at de har kommet hjem. ”Vi sendte ut en gutt og fikk en mann tilbake”, er et utsagn mange vil nikke gjenkjennende til.

Du har stått i en situasjon der det må handles hurtig – kanskje handlet det om liv eller død. Du har hatt ansvar for så vel ditt eget som dine kameraters liv. Det at du utførte dine oppgaver optimalt hadde betydning for alle.

/

De fleste opplever det som relativt uproblematisk å komme hjem. Andre kan ha en annen opplevelse av det å komme hjem igjen.

Det kan være vanskelig å omstille seg til en alminnelig norsk hverdag der været og høye bensinpriser fremstår som det viktigste. Dette er imidlertid helt normalt. Viktig da å formidle dette til din familie eller venner.

Soldatens hjemkomst fra misjonen er for de aller fleste en begivenhet som både soldaten og de pårørende har ventet på med lengsel og spenning. Det er en gledens dagen som for mange blir uforglemmelig.

Hjemkomsten og tiden deretter er en spennende tid ,hvor savn og lengsel blir forløst og planer og drømmer - store som små - skal realiseres. En tid med mange forventninger og håp - håp om en god tid sammen igjen. Forventningene vil selvfølgelig variere alt etter hvem man er som menneske og hvilket forhold man har til de man kommer hjem til.

Å komme hjem til hverandre skjer i flere stadier - det fysisk å bli gjenforent - og det å få delt opplevelser man har hatt på hver sin kant mens man har vært adskillt. Det handler mye om det å finne hverandre igjen og det å få skapt en ny og god hverdag sammen. Det gjelder ikke bare i familiesammenheng, men også like mye i forhold til venner og arbeidskolleger.

Hjemkomsten begynner den dagen soldaten er tilbake på norsk jord, og den kan strekke seg i lang tid deretter. For noen er prosessen relativt kort. De forteller at hverdagen kom hurtig tilbake med de utfordringer, gleder og oppgaver det rommer. Andre beskriver en lengre hjemkomstprosess over mange måneder før de opplevde at alle i familien igjen hadde landet og sammen hadde fått skapt en ny og god hverdag.

Hva man kommer hjem til vil i stor grad være et spørsmål om hva man forlot. Tidligere konflikter og problemer vil ikke automatisk ha forsvunnet av seg selv. Samtidig er det mange som opplever at utenlandsoppholdet og adskillelsen faktisk lærte en så mye nytt om en selv, om nettverket hjemme, om land og verden at en uansett ikke er den samme nå som når en dro ut. Og fra det perspektivet får en mulighet til å gjøre opp status, legge noe bak seg, se nye muligheter og finne hverandre igjen.