Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Traumatiske hendelser

Psykiske traumer kan oppstå når vi erfarer eller blir vitne til potensielt livstruende hendelser som overvelder vår kapasitet til å reagere effektivt. Når en situasjon oppleves som livstruende mobiliserer kroppen en voldsom energi for enten å kjempe eller flykte (flukt-kamp reaksjon). Blodet strømmer til musklene og vi utskiller stresshormoner. Disse fysiologiske prosessene er de samme som ved høyt stress. Alle traumatiske opplevelser er stressende men ikke alle stressende opplevelser er traumatiske.