Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Virksom behandling av PTSD

PTSD er en ganske ny diagnose og er en vanskelig lidelse å behandle. Det er svært få steder i Norge at man kan få et skikkelig tilbud for å behandle PTSD, og det er nok ikke slik at alle som merker dette vil komme under behandling så raskt som de selv skulle ønske.

Hvordan er forløpet?

Forløpet av sykdommen varierer. Hos noen kommer symptomene kort etter at de har opplevd de traumatiserende hendelsene, hos andre gjør symptomene seg gjeldende etter en lengre stund. Noen erfarer at symptomene går over av seg selv etter en stund, mens andre erfarer at de trenger behandling for å få symptomlette.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved undersøkelse, strukturerte intervjuer og samtale med pasienten og pårørende. Organiske forklaringer på symptomene må utelukkes.

Hvordan behandles posttraumatisk stresslidelse?

Behandling av PTSD må tilpasses individuelt. Samtalebehandling kan hjelpe mange. Mange ulike tilnærminger har vist seg virksomme for mennesker med PTSD plager; kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, eksponeringsterapi, narrativ eksponeringsterapi, Eye movement desensitization reprosessing (EMDR), Sensorimotorisk psykoterapi, Somatic Experience (SE).
Medikamenter kan gi reduksjon i gjenopplevelsene og bedring av de depressive symptomene som ofte går sammen med tilstanden. Informasjon om sykdommen til pasienten og pårørende er viktig.

Differensialdiagnostikk:

Posttraumatisk stresslidelse passer bare på noen av de som har traumerelaterte plager. Noen av de som utvikler symptomer etter potensielt traumatiserende hendelser får andre plager: dissosiasjon, depresjon, angst, personlighetsproblematikk, psykose etc.