Tilbake til hverdagen

Det er normalt at det kommer reaksjoner etter tjeneste i et konfliktområde. Det bør nødvendigvis ikke være fordi en har opplevd noe traumatisk, men like gjerne mange små hendelser og inntrykk som har hopet seg opp. Spesielt gjelder det for de som har deltatt i flere kontingente.

Tilbake til hverdagen

Etterreaksjoner er ikke et tegn på at du har klart deg dårlig, eller at du er en dårlig soldat. Men mer at det er opplevelser som ikke er bearbeidet - eller vært satt ord på.

Ta kontakt

Write

Skriv til kameratstøtte.no

Forum

Phone
Gå til forum

Her kan du kommunisere med andre om saker som opptar deg.

Min historie

Her kan du lese soldat, veteran og familiehistorier.

Les historier