Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Den første tiden hjemme

Det kan være vanskelig å forholde seg til alt som skjer i forbindelse med hjemkomsten. Det beste råd er å prøve å innta en rolig og avslappet holdning til oppstyret.

Uansett tar det noe tid å venne seg til dagliglivet hjemme. Oppholdet har forandret deg, og du er ikke helt den samme når du kommer hjem som da du dro. Like gjerne som de hjemme kan ha forandret seg i den tiden som har gått.

Reaksjoner kan komme først når det er tid og rom for det, og kan være vanskelig å forstå. Det er ikke alltid en enkelt hendelse eller opplevelse som utløser dette. Langvarig opphold i et konfliktområde kan være vel så krevende som det en traumatisk episode kan utløse.

Etterreaksjoner er ikke nødvendigvis tegn på at du har klart deg dårlig, eller for den skyld en dårlig soldat. Men det er et tegn på at du har inntrykk og opplevelser som du trenger å få satt ord på - ord som beskriver dine følelser og tanker om det å ha vært i disse opplevelsene. Til det kan du bruke dine nærmeste eller gode venner, hvis det er naturlig for deg. Det å skrive oppleves av mange som verdifullt, og har en god helseeffekt.