Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Fortelle om tiden i tjenesten

De fleste soldater som vender hjem fra tjenesten, har et behov for å fortelle hva de har opplevd. Spesielt de som reiser tilbake til et sivilt liv og som ikke tilhører en avdeling.

Mange er usikre på hva de kan fortelle. Noe er taushetsbelagt, mens tanker og følelser rundt enkeltepisoder og hendelser er uansett ikke taushetsbelagt så de kan du trygt formidle. Det er god forebygging i det å sette ord på hva en tenkte når en stod i en vanskelig situasjon. Viktig da at du ikke isolerer deg. Et råd kan da være å være aktiv og oppsøkende overfor familie og venner. Mange vil kanskje møte deg med å si at de ikke forstår. Det skal du heller ikke forvente. Du trenger jo bare noen som kan lytte til det som du har å fortelle.