Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Stressreaksjoner

Etter lang tid med fellesskap og samhold i tjenesten, kan det for mange oppleves som krevende å komme hjem. Noen reaksjoner er normale og går over av seg selv. Noe kan imidlertid utvikle seg til helseplager dersom de ikke tas tak i.

For mange er det en stor overgang å gå fra en hverdag med fellesskap og samhold ute til isolasjon hjemme. Den første tida hjemme kan derfor være vanskelig for mange veteraner. Det å ha et nettverk, eller noen å snakke med, blir derfor ekstra viktig den første tiden hjemme.

Tiden i internasjonal tjeneste gjør inntrykk på alle. De fleste blir utsatt for ulike grader av stress. Det er normalt med stressreaksjoner etter en traumatisk opplevelse. Det er også naturlig med stressreaksjoner etter langvarig tjeneste i spente områder, men denne type stressreaksjoner kan være vanskelig å forholde seg til siden den ikke kan tilbakeføres spesielle hendelser.

Det er viktig å være seg de ulike reaksjoner bevisst. Noe er normalt og avtar over tid. Andre momenter som rastløshet, sinne, irritabilitet, isolering, økt inntak av alkohol og søvnvansker som vedvarer 3 mnd eller mer etter tjenesten, kan være tegn på at noe er galt. Viktig da å søke hjelp.