Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Tilvenningsreaksjoner

Det å gjøre tjeneste i en internasjonal operasjon innebærer også et lengre fravær fra familie og venner. Fraværet er forbundet med en del utfordringer, både for den som har vært ute og den eller de som har vært hjemme.

Mange unge soldater opplever en større modenhet etter at de har kommet hjem. ”Vi sendte ut en gutt og fikk en mann tilbake”, er et utsagn mange vil nikke gjenkjennende tili.

Du har stått i en situasjon der det må handles hurtig – kanskje handlet om liv eller død. Du har hatt ansvar for så vel ditt eget som dine kameraters liv. Det at du utførte dine oppgaver optimalt hadde betydning for alle.

Noen soldater opplever det som relativt uproblematisk å komme hjem. Andre kan oppleve det som problematisk og ikke som forventet. For noen kan det være mer problematisk enn da de dro av sted.

Det kan være vanskelig å omstille seg til en alminnelig norsk hverdag. Dette er imidlertid helt normalt. Viktig da å formidle dette til din familie eller venner.

Soldatens hjemkomst fra misjonen er for de aller fleste en begivenhet som både soldaten og de pårørende har ventet på med lengsel og spenning. Det er en gledens dagen som for mange blir uforglemmelig.

Hjemkomsten og tiden deretter er en spennende tid , hvor savn og lengsel blir forløst og planer og drømmer - store som små - skal realiseres. En tid med mange forventninger og håp - håp om en god tid sammen igjen. Forventningene vil selvfølgelig variere alt etter hvem man er som menneske og hvilket forhold man har til de man kommer hjem til.

Å komme hjem til hverandre skjer i flere stadier - det fysisk å bli gjenforent - og det å få delt opplevelser man har hatt på hver sin kant mens man har vært adskillt, og det å finne hverandre igjen og få skapt en ny og god hverdag sammen

Hjemkomsten begynner den dagen soldaten er tilbake på norsk jord, og den kan strekke seg i lang tid deretter. For noen er prosessen relativt kort. De forteller at hverdagen kom hurtig tilbake med de utfordringer, gleder og oppgaver det rommer. Andre beskriver en lengre hjemkomstprosess over mange måneder før de opplevde at alle i familien igjen hadde landet og sammen hadde fått skapt en ny og god hverdag.

Hva man kommer hjem til vil i stor grad være et spørsmål om hva man forlot. Tidligere konflikter og problemer vil ikke automatisk ha forsvunnet av seg selv. Samtidig er det mange som opplever at utenlandsoppholdet og adskillelsen faktisk lærte en så mye nytt om en selv, om nettverket hjemme, om land og verden at en uansett ikke er den samme nå som når en dro ut. Og fra det perspektivet får en mulighet til å gjøre opp status, legge noe bak seg, se nye muligheter og kanskje finne hverandre igjen.

Noen spørsmål flere stiller seg etter hjemkomst er dette:

  • · Det er vanskelig å komme hjem og bli en del av familien
  • · Vi har problemer med å få familielivet til å fungere igjen etter at jeg kom hjem
  • · Jeg har endret meg etter utsendelsen. Er det noe galt med meg
  • · Jeg skal ikke fortsette i forsvaret. Hva gjør jeg?
  • · Jeg har et uavklart forhold til sivilutdannelsen
  • · Jeg har gradvis fått det verre og har problemer med å få hverdagen til å henge sammen
  • · Det er mange år siden jeg var ute, men nå begynner jeg å få det dårlig og tenker mye på den tida

Søk råd og støtte hos dine nærmeste hvis du tenker for mye på disse momentene. Men du kan også henvende deg til Forsvarets Veteransenter, telefon: 628 20 100, NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) på telefon 800 48 500, eller også skrive til oss www.kameratstøtte.no, og anonymt og uforpliktende beskrive hvordan du har det.