Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Vilkår

Denne avtalen fastsetter vilkårene for å bruke tjenestene på Kameratstøtte.no.

Kameratstøtte.no er et prosjekt NVIO. Bakgrunnen for samarbeidet, var et ønske om å bidra til bedre helse og livskvalitet for nåværende og tidligere soldater og deres pårørende, med en meldingstjeneste hvor man kan dele tanker og erfaringer med en likemann. Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp.

Kameratstøtte.no er et tilbud til alle som ønsker å sende oss en melding å få svar tilbake.

Opplysningene på nettstedet Kameratstøtte.no eller svar som gis i meldinger må aldri brukes til erstatning for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege eller annen fagperson. Opplysninger må heller ikke brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Kameratstøtte.no tilbyr derfor ikke helsehjelp etter Helsepersonellovens definisjon.

Brukere av nettstedet er selv ansvarlig for innhold av egne meldinger. Vis hensyn og god folkeskikk.

Meldinger med pornografisk eller støtende innhold, eller innhold som på annen måte bryter med norsk lov, er uønsket.

Kameratstøtte.no fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader eller ulempe man måtte påføres som følge av at tjenesten brukes i strid med dette regelverket. Ansvar fraskrives også for innhold av innlegg levert av brukere.

Kameratstøtte.no lagrer ingen personopplysninger. Innlegg kan være anonyme og uten kobling til adresser, personlige opplysninger eller annen konfidensiell informasjon